FOX staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat naast het streven naar winst (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van activiteiten op het milieu (planet) en menselijke aspecten binnen en buiten FOX (people). Het draait om eerlijk en duurzaam voor de lange termijn waarbij bij een goede balans tussen people, planet en profit op termijn betere resultaten worden verkregen.

FOX Mens & Organisatie is strategisch bezig met MVO en past zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan. Wij zijn minder afhankelijk van economische schommelingen. Omdat we maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn wij aantoonbaar efficiënter en innovatiever.

FOX Mens & Organisatie is een professionele leverancier van personele diensten die zich onderscheidt door haar maatschappelijke betrokkenheid en haar focus op duurzaamheid. Het duurzaamheid beleid van FOX Mens & Organisatie komt tot uitdrukking in de wijze waarop met kandidaten en organisaties wordt omgegaan. Het opbouwen van een langdurige en duurzame relatie met kandidaten en organisaties staat voorop. Daarbij ligt de focus op het vertalen van unieke persoonlijke talenten naar de markt om zodoende een uitstekende match tot stand te brengen met kandidaat en organisatie voor de lange termijn.

Competenties zijn een unieke combinatie van talent, kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Aandacht voor het herkennen en in kaart brengen van competenties is daarom erg belangrijk voor langdurig en succesvol functioneren in een organisatie. FOX Mens & Organisatie heeft een unieke aanpak waarin persoonlijke aandacht centraal staat en de kandidaat op professionele wijze wordt begeleid naar een nieuwe stap in zijn/haar carrière.  Wij verwijzen u graag naar onze ambassadeurs die we graag over onze aanpak aan het woord laten. Wij houden  met een match rekening met persoonlijke ontwikkeling (profit), geografische ligging (planet)en cultuur van de organisatie (people). Hierdoor zijn de door ons bemiddelde plaatsingen succesvol en duurzaam.  FOX staat open voor tips en suggesties ons MVO verder te innoveren en in te zetten.