Algemeen

FOX  Mens & Organisatie, hierna te noemen FOX M&O, verleent u hierbij toegang tot FOXmensorganisatie.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door FOX M&O en derden zijn aangeleverd. FOX M&O behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op FOXmensorganisatie.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide prijsopgave van FOX M&O.

Beperkte aansprakelijkheid

De op FOXmensorganisatie.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FOX M&O.

In het bijzonder zijn alle prijzen op FOXmensorganisatie.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom, informatie en beeldmateriaal betreffende deze diensten liggen bij FOX M&O. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FOX M&O, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.